Dzikie pszczoły

Meletis poznaje historię swego życia, ale nie przyjmuje wyciągniętej ręki Annette, tylko zrozpaczony wiesza się na drzewie w szczerym polu. Thomas prosi Dionisisa, by pomógł mu zmylić tych, którzy go szukają i mają jego portret pamięcio