Dzikie pszczoły

Doukas z ukrycia obserwuje schadzkę Kleomenisa z Dimitrisem. Eleni dowiaduje się, że Lambros i Theodossia zamierzają się rozwieść. Thomas wręcza jej pierścionek zaręczynowy. Iordanis nie może zapomnieć o Drosso i wypytuje o nią panią Rizo.