Dzikie pszczoły

Po śmierci ojca, najstarsza z sióstr, Eleni, odziedzicza ziemię, którą chce kupić wpływowy bogacz, Doukas Sevastos. Spadkobierczyni majątku odmawia sprzedaży. Syn Doukasa nie zamierza się jednak poddać i postanawia, że poślubi Eleni, by w ten sposób zdobyć majątek pozostawiony przez Stamirisa. Mimo początkowego oporu Eleni zgadza się na ślub. Ta decyzja będzie miała ogromny wpływ na życie sióstr.