Dziedzictwo

Seher jest zła na Yamana, że działa za jej plecami i jest nieufny i podejrzliwy. Ozan wręcza Yusufowi statek - zabawkę i zachęca do zabawy. Wcześniej wkłada kabel elektryczny do fontanny w ogrodzie. W ostatniej chwili powstrzymuje Yusufa.