Dziedzictwo

Ali, przekonany, że Kiraz chce wyjść za Muhittina, za namową ciotki godzi się na ślub. Dziewczyna jest zdruzgotana. Próbuje wyjaśnić Sultan, że nie chce tego ślubu, jednak ciotka nie zamierza jej słuchać. Kiraz stara się też porozmawiać z Alim