Dziedzictwo

Zuhal udaje się ustalić miejsce pobytu Yamana. Ikbal zleca swojemu człowiekowi, by jak najszybciej przekazał informację policji. Seher przerażona wizją utraty siostrzeńca próbuje nakłonić Yusufa do dokonania wyboru między nią a Yamanem.