Dziedzictwo

Kiraz i Ali szczerze rozmawiają. Kiraz przeprasza Alego, że wysiadła z auta i naraziła ich na niebezpieczeństwo. Złość Alego na Kiraz mija. Seher dowiaduje się, że właściciel wynajmowanego przez nią lokalu wniósł pozew o egzekucję długó