Dziedzictwo

Yaman prosi Nedima, by rozesłał wyniki badań Yusufa do najlepszych lekarzy w kraju. Informuje go o diagnozie. Wtajemnicza również Ikbal z prośbą, by nie mówiła na razie o niczym mężowi. Również Seher mówi Kiraz o chorobie