Dziedzictwo

Fotograf przynosi ślubne zdjęcia. Ikbal prosi Seher i Yamana, żeby wybrali kilka do oprawienia. Jest świadkiem ich wzajemnej niechęci do siebie. Seher nie jest w stanie dłużej znieść oschłego i aroganckiego traktowania przez Yamana. Błaga go o wyjaśn