Dziedzictwo

Seher szybko zyskuje sympatię wszystkich w rezydencji, włącznie z Ziyą, z którym udaje jej się znaleźć wspólny język. Także Yaman, choć sam przed sobą nie chce się do tego przyznać, widzi, jak dobrze Seher wpływa na Yusufa i jaka jest d