Dwie strony medalu

Grażyna zjawia się na umówioną wizytę u prezesa Wysockiego. Rozmawia z Izą, jego sekretarką.
Ze zdziwieniem dowiaduje się, że Sebastian zamiast chodzić na treningi opiekuje się, na zmianę z Izą,
babcią dziewczyny.