Dwie strony medalu

Bursztynowicz i burmistrz Żelazek nasyłają na „Gamrat" przedstawiciela
urzędu skarbowego. Wysocki jest przerażony... Kiedy Toni dowiaduje się o tej nieprzyjemnej sprawie, radzi Wysockiemu,
by ten porozmawiał z Adamem. Zalewski wystawia akty darowizny na wszystkie
pieniądze dla klubu. Tym samym wybawia Wysockiego z kłopotów.