Dwie strony medalu

Jola zjawia się w gabinecie Pawła. Dyrektor szkoły proponuje jej stanowisko wicedyrektora. Niektóre nauczycielki zaczynają jednak komentować tę sprawę. Podejrzewają, że Jola dostała pracę
po znajomości. Przecież jej mąż, prezes klubu Wysocki, przyjaźni się z dyrektorem.