Dwie strony medalu

Rybicki opowiada Zalewskiemu o duńskiej firmie produkującej windy, która jest zainteresowana współpracą z Wumelem. Kaśka, córka burmistrza, chce kupić od Okopnego trochę towaru. W końcu daje jej numer telefonu do dilera.