Dwie strony medalu

Grażyna ciągle gniewa się na Sebastiana za jego udział w próbach zwolnienia jej ze szkoły. Czy da  się udobruchać dopiero bukietem kwiatów? Wysocki namawia Toniego i Jurka na wyjazd do Warszawy, żeby załatwić ważne sprawy. Trener H