Dwie strony medalu

Bursztynowicz namawia burmistrza do przeproszenia Zalewskiego. Straszy utratą wizerunku przed wyborami. Burmistrz pozostaje nieugięty. Z własnej inicjatywy doradca negocjuje z Adamem. Między Grubym a Małym narasta konflikt. Mały dowiaduje się, że Hor