Doręczyciel

Krzyś symuluje chorobę, żeby zatrzymać matkę w domu i wymusza na Marysi obietnicę, że ta nie zostawi go samego, dopóki nie wyzdrowieje. Podczas wieczoru kawalerskiego Janek dzieli się z Zygą obawami, że upuści obrączki i przyniesie pecha nowoż