Dom

Mimo konfliktu z organizacją ZMP na Politechnice, Andrzej kończy studia i rozpoczyna pracę w FSO. Ma coraz większe problemy z Bronkiem, który mimo sukcesu i sławy nie umie odnaleźć się w nowym środowisku ani podjąć decyzji o powrocie na wieś,