Doktor Jan z Deekelsen

Doktor Jan postanawia zatrudnić w przychodni dodatkową osobę. Proponuje Gertrudzie, aby wyboru dokonali wspólnie. Niestety, okazuje się, że ich wyobrażenia o nowej pracownicy są krańcowo rozbieżne.