Doktor Jan z Deekelsen

Maren przygotowuje się do wspólnego koncertu z Erikiem. Cały wolny czas poświęca na próby. Nie zauważa, że zaniedbuje męża, syna i swój zajazd. Jan, Doris i Heinrich dwoją się i troją, by zastąpić ją w pracy. Niestety nadmiar obo