Dewajtis

Pod osłoną nocy rozlega się niepokojący dźwięk dzwonów pożarowych. Zagroda Marka stanęła w ogniu. Wszyscy mieszkańcy Saudwilów, Skomontów i Poświcia pędzą na ratunek. Walczą z żywiołem starając się uratować dobytek. Łukasz wbiega