Dewajtis

Gerasimow dopuszcza się świętokradztwa Bożków strzegących Dewajtis. Mimo interwencji Marka żandarmeria przyznaje prawo do wycinki drzew drwalom Gerasimowa, ponieważ kupił on okoliczny las od Witolda. Bunt Marka i mieszkańców Zaścianka s