Determinator

Ludzie Boguckiego dopadają Waldemara Pecia w jego rodzinnej wiosce i zmuszają do podpisania umowy „sprzedaży" sklepu. Na szczęście, w porę nadciągają posiłki ze wsi: gromada rolników uzbrojonych w widły, kosy, szpadle itp. Przegania