Determinator

Serial kryminalno-obyczajowy ukazujący funkcjonowanie nieformalnych układów biznesowo-polityczno-towarzyskich, balansujących na granicy prawa.