Dekalog

Tym razem chodzi o przykazanie siódme. Czy można ukraść komuś swoją własność? – pyta ustami bohaterki filmu reżyser i sprawa natychmiast robi się etycznie niejednoznaczna. Rzecz komplikuje się jeszcze bardziej, gdy okazuje się, że owa &b