Dekalog

Pierwsza część cyklu odpowiada pierwszemu z dziesięciorga przykazań: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”. Bohater jest naukowcem, który wierzy wyłącznie w możliwości współczesnej nauki. Zbytnie zaufanie do ko