Defekt

Pani prokurator udaje się przełamać milczenie chłopca. Z jego zeznań wynika, że za zabójstwo prezesa banku stał naczelnik nadzoru bankowego. Jego niejasne powiązania z Piwnickim sugerują udział szefa Ginter w aferze. Ginter i Kosmala postanawi