Defekt

Prokurator Ginter za nieefektywne metody prowadzenia śledztwa ma zostać od niego odsunięta. Wie, że jedynym ratunkiem dla niej jest wydobycie zeznania od chłopca, który był jedynym świadkiem zabójstwa prezesa jednego z banków podejrzanych o finansowe nadużycia.