Czas odwetu

Frank Hennings i Yasmin ukrywają się na łodzi. Hennings utrzymuje kontakt ze swoim przyjacielem i byłym kolegą Martinem Ritzenhoffem. To skłania go do jak najszybszego opuszczenia Maroka łodzią.