Czas honoru

Rainer orientuje się, że Amerykanie mają już Blachnitzky'ego, a
zatem on przestaje im być potrzebny. Zdobywa broń od Karkowskiego, by pozbyć się naukowca i odzyskać tym samym utraconą wartość. Sprawa niespodziewanie się komplikuje...