Czas honoru

Sąd podziemny skazuje Bronka i Woyciechowskiego na śmierć. Janek dzieli się z przyjaciółmi podejrzeniami Wandy wobec Tadeusza. W czasie obserwacji fotoplastykonu, Michał rozpoznaje tajemniczego mężczyznę, z którym spotyka się Tadeusz.