Czas honoru

W restauracji „Eden” Rainer i Halbe słuchają występu Ingi, dawnej kochanki Rainera. Po występie Rainer wręcza kobiecie kwiaty. Obydwoje cieszą się ze spotkania.