Czas honoru

Margaret twierdzi, że Michał, po uwiarygodnieniu się w oczach Halbego, powinien to wykorzystać w działalności kontrwywiadu. Co na to Konarski? Na Pawiaku Nina z Wandą przygotowują się do ucieczki.