Czarne żniwa

Oksen przyprowadza do rodzącej Tani lekarza. Okazuje się, że jest to Ołeh, który ukrywa się pod obcym nazwiskiem. Mieszka w innej wsi i jest związany z inną kobietą. Tania zapada na depresję. Nie chce zajmować się gospodarstwem. Szuka pretekst