Czarne żniwa

Do Tarasiwki przyjeżdża nowy przewodniczący rady wiejskiej. To Wasyl Hanża. Na Syberii spotkał więźniów politycznych i przejął ich poglądy. Na polecenie CzeKa musi zaprowadzić porządek w podległym sobie rejonie...