Czarne chmury

Podczas uczty wędrowni komedianci przedstawiają pantomimę, która demaskuje całą intrygę. Aby uratować swój honor, von Hollstein staje do pojedynku z Dowgirdem, ale ponosi śmierć. Tymczasem w kierunku Warszawy jedzie delegacja Stanów Pruskich. W czasie drogi przez las zostaje napadnięta przez zbójów. Dowgird dowiaduje się o zajściu w trakcie spotkania Sobieskiego z Ansbachem. W karczmie spotyka się z przywódcą bandy - Walerym, który żąda wysokiego okupu. Pułkownik nie godzi się jednak na jego warunki, a przyparty do muru opryszek wyjawia informacje na temat porwanych. Dowgird, wachmistrz i kuzyn Anny wspólnie docierają do ruin zamku na Wilczych Dołach. To właśnie tam przetrzymywani są delegaci. Zaniepokojone Anna i Magda także jadą w to miejsce...