Czarne chmury

Magda, Dowgird i Kacper zatrzymują się w karczmie. Tam nieoczekiwanie ktoś próbuje porwać czarną sakwę, lecz pułkownik udaremnia kradzież. Jednocześnie odkrywa, że jest w niej ukryta lista z nazwiskami magnatów polskich będących na usługach elektora. Powiadamia o wszystkim hetmana Sobieskiego, ale ten radzi zachować całą sprawę w tajemnicy. Do Warszawy przybywa von Hollstein i korzystając z chwilowej nieobecności hetmana uzyskuje zgodę na aresztowanie Dowgirda. Pułkownik zostaje osadzony w areszcie. Nad ranem ma zostać wydany brandenburskiemu elektorowi. Zrozpaczony Kacper zbiera szlachtę, by przyjść mu z pomocą. Nie próżnują także Anna i Magda. Usiłują dotrzeć do Sobiskiego i zawiadomić go o wszystkim.