Czarna Żmija

Anarchiści czają się w każdej szafie, a aktorzy w każdej kawiarni. Która z tych okoliczności jest większym zagrożeniem dla księcia regenta? Czy jego spodnie będą w stanie to wytrzymać?