Codzienna 2 m. 3

Piotr zostaje kierownikiem literackim w teatrze. Jest bardzo szczęśliwy, fetuje nową pracę z Olgierdem i niestety, przesadza z alkoholem. Następny ranek jest bardzo ciężki z powodu kaca i odwiedzin Wiktorii, która jak zwykle suszy głowę zięcio