Codzienna 2 m. 3

Piotr już nieźle radzi sobie z pisaniem scenariusza telenoweli „Blaski i cienie". Jego spokój jednak szybko zostanie zakłócony. Po pierwsze: w szkole u Franka wkrótce ma się odbyć sportowy turniej integracyjny dla dzie