Cisza nad rozlewiskiem

Pomiędzy Marysią a Krzysztofem narasta konflikt. Krzysztof zazdrosny o Marysię przyjeżdża do pensjonatu i śledzi każdy jej ruch. Małgosia po śledztwie przeprowadzonym w internecie odkrywa tajemnicę Piotra. Okazało się, że Piotr spowodował wypadek sam