Cisza nad rozlewiskiem

Pobyt Kuby nad Rozlewiskiem wzbudza w Krzysztofie niepokój i zazdrość. W Marysi budzi uśpione uczucie. Kuba postanawia pomóc Piernackiemu i Tomaszowi w rozbudowie końskiego interesu. Krzysztof w porywie zazdrości uderza Kubę. Paula z Pi