Cisza nad rozlewiskiem

Basia w rozmowie z Tomaszem jest wyraźnie zauroczona Indiami, jednocześnie zwierza się, że bardzo tęskni. Marysia żegna się z Krzysztofem, ten postanawia przyjąć awans i wyjechać do Szczytna. Wroński z Orestem szukają chętnych do spółki w zakł