Chichot losu

Joanna jest zaniepokojona. Mija już trzeci dzień, a Elżbieta nie daje znaku życia. Dzieci tęsknią za matką, czekają na jej powrót. Marcin przeprasza Joannę i tłumaczy się, dlaczego nakręcił film ze szkolenia Santarelli. Makowska i Wilczek zastanawiają się nad okolicznościami wypadku Elżbiety. Droga była prosta, dobre warunki atmosferyczne i nie widać śladów hamowania. Tymczasem w Warszawie Joanna uczestniczy w zajęciach jogi. Chciałaby zostać dłużej, porozmawiać z koleżankami, ale śpieszy się do domu. Elżbieta do tej pory nie wróciła z delegacji.
Jeden z pracowników Santarelli, Igor, atakuje panią prezes Matyldę. Wzywają na pomoc
Joannę.
Sierżant Jakubczyk powiadamia Joannę o wypadku.