Bulionerzy

Rada Mieszkańców podejmuje decyzję o konieczności wprowadzenia jednolitych wycieraczek przed wszystkimi apartamentami. Nowikowie jako jedyni nie podporządkowują się woli większości, przez co wchodzą w poważny konflikt z sąsiadami.