Bulionerzy

Nagłe niedomagania zdrowotne i pobyt w szpitalu całkowicie odmieniają Mecenasa Murawskiego. Odtąd postanawia zrezygnować z bankietów i zacząć prowadzić spokojne życie domowe, a nauczyć go tego mają Nowikowie będący dla Murawskich wzorem prawdz