Bulionerzy

Piotr wyjeżdża w delegację służbową. Tymczasem mecenas Grzegorczyk zagina parol na Grażynę. Podrywa ją odwołując się do jej umiłowania tradycyjnych wartości. Próbuje wykorzystać niechęć Leona i Stasi do zięcia, ale popełnia błąd.Jaki?