Bulionerzy

Pomiędzy mieszkańcami rezydencji i sąsiadującego z nią bloku dochodzi do konfliktu związanego z wyrzucaniem śmieci do pojemników sąsiadów. Ponieważ żadna ze stron nie chce ustąpić, co więcej dochodzi do wzajemnych złośliwości konflikt p