Boża podszewka II

Samotna Maryśka wędruje opuszczonymi drogami Litwy poszukując śladów dawnego życia i ludzi, którzy już odeszli. Spotkanie ze Stasią przypomina jej ukochaną Walunię, a Łazurko czasy juryskiego dobrobytu. Transport repatriantów dociera wreszcie na Zachód...