Boża podszewka II

Podczas mszy Gienia znajduje w kościele antysemicką ulotkę. Na prośbę profesora Romana jedzie do Wrocławia, by przekazać ksiązki do biblioteki narodowej. Tam jest świadkiem aresztowania męża Beby - kata z Baranowic.
Na wschodzie enkawudyści aresztują Janka. Czy chłopak ocaleje?